Αναβολή του πρώτου διεθνούς συνεδρίου

Λόγω της πανδημίας του covid-19 και των ειδικών μέτρων που λαμβάνονται από τη διεθνή κοινότητα για τον περιορισμό  της μετάδοσης του, το προγραμματισμένο διεθνές συνέδριο με θέμα «Routes, Impacts and Policies connected to the current Mass Migratory Movements» που διοργανώνει το ΔΕΠΑΜΕΜ στις 8 και 9 Μαΐου 2020 αναβάλλεται.
Ως νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου ορίζονται η 30η-31η Οκτωβρίου 2020.
Αναλόγως των εξελίξεων, στο προσεχές δίμηνο θα ανακοινωθεί ο τρόπος διεξαγωγής του συνεδρίου – με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Due to the covid-19 pandemic and the specific measures taken by the international community against its transmission, the 1st International Conference of ILABSEM on “Routes, Impacts and Policies connected to the current Mass Migratory Movements” initially scheduled on 8-9 May 2020 has been postponed.
The conference will be realized on October 30-31, 2020.
Depending on the developments, in the next two months the organizing committee will announce form of the conference – being realized either with physical presence of participants or via teleconference.