Τελική Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στη Βόρεια Συρία

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ) της Σχολής ΟΠΕ του ΑΠΘ καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή του τουρκικού στρατού στη Βόρεια Συρία, όπως και κάθε άλλη παράνομη εισβολή και τις τακτικές εκκαθάρισης του λαού της Συρίας, κάθε εθνοτικού, θρησκευτικού ή άλλου προσδιορισμού.

Την ίδια στιγμή, καταδικάζει την επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή, που κρύβονται πίσω από αυτές τις ενέργειες, θυσιάζοντας με κυνισμό ανθρώπινες ζωές αμάχων, προκαλώντας δυστυχία και προσφυγιά, ενώ οδηγούν στη συνολική αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής, πάντα στον βωμό των συμφερόντων τους.

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ) της Σχολής ΟΠΕ του ΑΠΘ, εκφράζει τον αποτροπιασμό μας για τα συνεχή εγκλήματα κατά του λαού της Συρίας και κατ’ επέκταση κατά της ανθρωπότητας και συμπαραστέκεται σε όποια προσπάθεια συντονισμού και συνεννόησης προκειμένου να αντιμετωπίσει την εισβολή, και να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της πατρίδας του.

Τέλος:
– εκφράζει την ανησυχία του, καθώς η χώρα μας επηρεάζεται άμεσα από τις τεκτονικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην περιοχή,

– θεωρεί ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό των όποιων αποφάσεων κρατών, να προβούν σε μέτρα ουσιαστικής αποτροπής της εισβολής του τουρκικού στρατού

– καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας της δοκιμαζόμενης περιοχής εκδίδοντας ανακοίνωση στήριξης του λαού της Συρίας και των συναδέλφων μας, επικαλούμενη τις πανανθρώπινες αξίες.

The Interdisciplinary Laboratory for Black Sea and Eastern Mediterranean Studies (LABSEM) in the Faculty of Economic and Political Sciences – Aristotle University of Thessaloniki condemns unequivocally the invasion of the Turkish army in Northern Syria, as well as all other illegal interventions and the policies of ethnic cleansing of the people of Syria of every national, religious or other orientation.
We also condemn the involvement of the great powers in the region that can be identified behind such interventions. In order to serve their interest, they cynically sacrifice human lives, cause misery and refugees, while leading to total destabilization of the wider region,
We also express our repulsion for the continuous crimes against humanity committed against the people of Syria and support any effort for coordination in order for this invasion to be confronted and for the Syrian people to regain full control of their country.

Finally:
– we express our concern as Greece is directly affected by the structural changes taking place in the region;

– we consider that the academic community should support all state decisions which take measures against the Turkish invasion ;

– we call upon the Senate of the Aristotle University of Thessaloniki to respond to the appeals of the academic community in the affected region and to express its support to the people and the academic community of Syria, in the name of universal human values.