Ανακοίνωση Εργαστηρίου για την απόπειρα προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών από το κράτος του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι την 1η Ιουλίου το κράτος
του Ισραήλ θα προσαρτήσει τους παράνομους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ως
πρώτη πράξη της συνολικής προσάρτησης των κατεχομένων. Πρόκειται για
ενέργεια εγκληματική, η οποία παραβιάζει το Χάρτη αλλά και όλα τα σχετικά
ψηφίσματα του ΟΗΕ γύρω από το Παλαιστινιακό.

Η κατοχή της Παλαιστίνης, οι εποικισμοί, η αποστέρηση του δικαιώματος
αυτοδιάθεσης, οι ρατσιστικές πολιτικές αποτελούν ούτως ή άλλως βαρύτατες
παραβιάσεις θεμελιωδών διατάξεων του διεθνούς δίκαιου από το κράτος του
Ισραήλ. Η ως άνω πολιτική ωστόσο έρχεται να τις οξύνει και να προωθήσει
περαιτέρω μια πολιτική εποικιστικού αποικισμού εις βάρος των Παλαιστινίων.

Παρότι οι προσαρτήσεις αυτές, ως παραβιάσεις κανόνων αναγκαστικού, διεθνούς
δικαίου δεν δύνανται να παράγουν έννομα αποτελέσματα, αλλάζουν επί τα χείρω
τις συνθήκες στο έδαφος και υπονομεύουν ακόμα περισσότερο την ειρήνη στην
περιοχή.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής μας και παγκοσμίως πρέπει να
συνεργαστεί και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, προκειμένου στο μέτρο
που της αναλογεί να αντιδράσει σε εγκληματικές πολιτικές. Ως Διεπιστημονικό
Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες
με τος συναδέλφους μας προκειμένου να αναδείξουμε τα ζητήματα της
Ισραηλινής κατοχής ακόμα περισσότερο