«Προεδρικές Εκλογές στις ΗΠΑ 2020: τάσεις και διακυβεύματα»-“US Presidential Election 2020: trends and relevant issues”

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ

διοργανώνει την Πέμπτη 1 Οκτώβρη 2020 στις 19:00 ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα

«Προεδρικές Εκλογές στις ΗΠΑ 2020: τάσεις και διακυβεύματα»

Συντονίζει η Λαμπρινή Θωμά (δημοσιογράφος The Press Project)

Εισηγητές:

Jeffrey Sachs, Καθηγητής Βιώσιμης Ανάπτυξης, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, Διευθυντής του SDSN του OHE.

Elliott Gorn, Καθηγητής Αμερικανικής Αστικής Ιστορίας, Loyola University Σικάγο, ΗΠΑ.

Χρύσανθος Τάσσης, Λέκτορας Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Ελληνικής Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα.

Γλωσσική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ράπτης (δημοσιογράφος στον “Αθήνα 9,84”)

Σύνδεσμος παρακολούθησης και συμμετοχής (πλατφόρμα zoom):

https://authgr.zoom.us/j/96834700793?pwd=RkthYzZ1cHhEV2w2d2d1eit3WUhhUT09

ILABSEM, the Interdisciplinary Laboratory for Black Sea and Mediterranean Studies at the Faculty for Economic and Political Sciences, AUTh

organizes on Thursday, 1st of October 2020 at 19:00 (Athens time) an open online event

US Presidential Election 2020: trends and relevant issues

Coordination: Lambrini Thoma (journalist in The Press Project)

Keynote speakers:

Jeffrey Sachs, Professor of Sustainable Development, Columbia University, New York, USA, Director of the UN SDSN.

Elliott Gorn, Professor of American Urban History, Loyola University of Chicago, USA.

Chrysanthos Tassis, Lecturer of Political Sociology and Greek Politics, Democritus University of Thrace, Greece.

Linguistic support: Constantinos Raptis (journalist in “Athens 9,84”)

Link for attending and participating (zoom):

https://authgr.zoom.us/j/96834700793?pwd=RkthYzZ1cHhEV2w2d2d1eit3WUhhUT09