Συνέδριο Greek-Turkish War 1919-1922Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει συνέδριο για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές με θέμα «Ελληνοτουρκικός πόλεμος, 1919-1922».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Μάϊου 2019 στη Θεσσαλονίκη.

Επισυνάπτεται το αρχείο με το πρόγραμμα του Συνεδρίου