Διοίκηση/Μέλη

Το Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών – Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies» (ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM) στελεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και MME που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι αντίστοιχο με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το Εργαστήριο.

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

Μέλη:

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Αν. Καθηγητής, Διεθνής Οικονομική και Οικονομική Ανάπτυξη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ.

Σπυρίδων Μαρκέτος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιστορία Σύγχρονων Κοινωνικών και Πολιτικών Ιδεών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, ΑΠΘ

Σοφία Καϊτατζή-Γουίτλοκ, Καθηγήτρια, Πολιτική Επιστήμη και Πολιτική Επικοινωνία, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,Ιωάννα Κωσταρέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δημοσιογραφία, Έρευνα καιΝέα Μέσα, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Σχολής ΟΠΕ και των οικείων Τμημάτων προτίθενται να συμμετέχουν οι ακόλουθοι-ες:

Κλειώ Κεντερελίδου, Οικονομολόγος και Κοινωνιολόγος (MA, PhD),ΕΔΙΠ Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επικοινωνίας – Δημόσιες Σχέσεις, ΑΠΘ.

Αντώνιος Παπαοικονόμου, ΕΔΙΠ Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Κοινωνιολογία.

Μαρία Μιχαλίτσιου, ΕΤΕΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Κυριακή Δαραβίγκα, ΕΤΕΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Βαρβάρα Σαμαρτζή, ΕΤΕΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Ωραία Ντινιτσούδη, ΕΤΕΠ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Συμμετέχοντες:

Θέμης Τζήμας, Διδάκτορας, Τμήματος Νομικής, ΑΠΘ.

Ευάγγελος Μούσσας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ.

Nicholas Tsagourias, Καθηγητής, School of Law, The University of Sheffield

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης , Καθηγητής , Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών &Ανατολικών Σπουδών, ΠΑΜΑΚ.

Μαρία Τσουρή, Επκοινωνιολόγος , Λέκτορας, School of Media,Communication Pond Sociology University of Leicester, UK, TWOTLKÓArtikeljevo “Media and Communications , and International StrategyDirector”.

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ