6ο Διεθνές Forum του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Ρωσίας με τίτλο «Ανάπτυξη ή Κρίση; Τι να περιμένουμε»

Στο 6ο Διεθνές Forum του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Ρωσίας (Financial University under the Government of the Russian Federation) στη Μόσχα, με τίτλο «Ανάπτυξη ή Κρίση; Τι να περιμένουμε», συμμετείχαν ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) του ΑΠΘ και Διευθυντής του ΔΕΠΑΜΕΜ, Αναπληρωτής Καθηγητής Γρηγόρης Ζαρωτιάδης (δείτε στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ: https://www.auth.gr/news/press/27393).
Το 6ο Διεθνές Forum πραγματοποιείται από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 2019 και συνιστά ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για τον ακαδημαϊκό κόσμο της Ρωσίας. Στο πλαίσιο των εργασιών του Forum ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Ανανεωτικός Πληθωρισμός ή Ανακουφιστική Καταστροφή”, στο πλαίσιο της οποίας πρότεινε μια αναδιανεμητική, προσανατολισμένη στην παραγωγή ποιότητας, διεθνώς συντονισμένη, επεκτατική πολιτική ως την προοδευτική διέξοδο από την κρίση της αναντίκρυστης χρηματοπιστωτικής υπερσυσσώρευσης και των βαθιών χωρικών και κοινωνικών ανισομερειών.

Prof. Nikolaos Papaioannou, Rector of Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) and Assoc. Professor Grigoris Zarotiadis, Dean of the Faculty of Economic and Political Sciences and Director of ILABSEM participated in the 6th International Forum “Growth or Recession: which to expect?” of the Financial University under the Government of the Russian Federation (see the relevant announcement of AUTh: https://www.auth.gr/news/press/27393).
The 6th International Forum, one of the most important events for Russia’s academic society, took place from 26 to 28 November 2019. In the frame of the Forum, Grigoris Zarotiadis gave a speech on “Relieving Inflation or Palliative Self-Destruction”, in which he proposed a re-distributional, production-oriented, internationally coordinated, expansion policy as a progressive way-out of the crisis of financial over-accumulation and deep regional and social disparities.