Προληπτική άμυνα και η δολοφονία Σολεϊμανί

Η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ, όπως και άλλων κρατικών αξιωματούχων στο έδαφος του Ιράκ συνιστά μια πολλαπλώς παράνομη ενέργεια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αφενός η εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία του Ιράκ παραβιάστηκε και αφετέρου η παράνομη πρακτική των εξωδικαστικών δολοφονιών επαναλήφθηκε, όπως κατά κόρον συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το επιχείρημα το οποίο οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν  εντάσσεται στη ρητορική περί άμεσου κινδύνου εις βάρος τους, επαναφέροντας έτσι το δόγμα της προληπτικής αυτοάμυνας.

Πρόκειται για πρακτικές και δόγματα τα οποία «ρευστοποιούν» το διεθνές δίκαιο, τα σύνορα και εν τέλει το σύστημα συλλογικής ασφάλειας και ειρήνης. Η επιστημονική κοινότητα στην πλειοψηφία της έχει απορρίψει την επίκληση της προληπτικής αυτοάμυνας ως νομιμοποιητικής βάσης για τη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, όπως και τις εξωδικαστικές δολοφονίες. Ακόμα πιο σημαντικό, το ίδιο έχει πράξει και η διεθνής κοινότητα μέσα από τα όργανά της.

Η καταχρηστική ερμηνεία  των κανόνων του διεθνούς δικαίου, η ευκολία της προσφυγής στη χρήση βίας και η παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών εγκυμονούν τον κίνδυνο για τη συνεχή και αλυσιδωτή αναζωπύρωση περιφερειακών πολέμων και ίσως μιας κατακλυσμιαίας γενικότερης σύγκρουσης.

Αυτός είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ευρύτερη γειτονιά μας σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, μετά την  δολοφονία του ιρανού στρατηγού Σολεϊμανί.

Η διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλει να τάσσεται αταλάντευτα στο πλευρό του δικαίου και της ειρήνης και να καλεί διαρκώς και συστηματικά για την εγκατάλειψη πρακτικών και δογμάτων που φέρνουν τον κόσμο ολοένα πιο κοντά στο χείλος της καταστροφής.