Ανακοίνωση για νέες ημερομηνίες διεξαγωγής 1ου Διεθνούς Συνεδρίου ΔΕΠΑΜΕΜ-Announcement of new dates for the 1st International Conference of ILABSEM

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (EMSI) ανακοινώνουν τις νέες ημερομηνίες για το πρώτο διεθνές συνέδριο, με τίτλο “International Conference on the routes, impacts, and policies connected to the current mass migratory movements and people on the move”.

Η εν λόγω επιστημονική εκδήλωση υποστηρίζεται από την European Society of International Law (ESIL).

Το συνέδριο ήταν προγραμματισμένο για τις 8-9 Μαΐου 2020 και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά τις ημερομηνίες 30 και  31 Οκτωβρίου 2020, με μεικτή μορφή (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά), ακολουθώντας τις οδηγίες και λαμβάνοντας  τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας λόγω του Covid19. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώνεις της Οργανωτικής Επιτροπής με περισσότερες λεπτομέρειες.

The Interdisciplinary Laboratory for Black Sea and Mediterranean Studies (ILABSEM) and the School of Law/Eastern Mediterranean Studies Initiative (EMSI)-University of Nicosia (co-organizers) re-announce their first common international conference entitled “International Conference on the routes, impacts, and policies connected to the current mass migratory movements and people on the move”.

The event is supported by the European Society of International Law (ESIL).

The conference was scheduled on 8-9 May 2020, but it was postponed due to pandemic crisis.

The new dates are 30-31 October 2020. The conference will take place in Thessaloniki, both with physical presence of participants and via teleconference, according to the specific measures taken by the international community against covid19 transmission.

New detailed announcements will be published soon by the Organizing Committee.