Ανακοίνωση για νέες ημερομηνίες διεξαγωγής 1ου Διεθνούς Συνεδρίου ΔΕΠΑΜΕΜ-Announcement of new dates for the 1st International Conference of ILABSEM

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (EMSI) ανακοινώνουν τις νέες ημερομηνίες για το πρώτο διεθνές συνέδριο, με τίτλο “International Conference on the routes, impacts, and policies connected to the current mass migratory movements and people on the move”.

Η εν λόγω επιστημονική εκδήλωση υποστηρίζεται από την European Society of International Law (ESIL).

Το συνέδριο ήταν προγραμματισμένο για τις 8-9 Μαΐου 2020 και αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά τις ημερομηνίες 30 και  31 Οκτωβρίου 2020, με μεικτή μορφή (με φυσική παρουσία και διαδικτυακά), ακολουθώντας τις οδηγίες και λαμβάνοντας  τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας λόγω του Covid19. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώνεις της Οργανωτικής Επιτροπής με περισσότερες λεπτομέρειες.

The Interdisciplinary Laboratory for Black Sea and Mediterranean Studies (ILABSEM) and the School of Law/Eastern Mediterranean Studies Initiative (EMSI)-University of Nicosia (co-organizers) re-announce their first common international conference entitled “International Conference on the routes, impacts, and policies connected to the current mass migratory movements and people on the move”.

The event is supported by the European Society of International Law (ESIL).

The conference was scheduled on 8-9 May 2020, but it was postponed due to pandemic crisis.

The new dates are 30-31 October 2020. The conference will take place in Thessaloniki, both with physical presence of participants and via teleconference, according to the specific measures taken by the international community against covid19 transmission.

New detailed announcements will be published soon by the Organizing Committee.

Αναβολή του πρώτου διεθνούς συνεδρίου

Λόγω της πανδημίας του covid-19 και των ειδικών μέτρων που λαμβάνονται από τη διεθνή κοινότητα για τον περιορισμό  της μετάδοσης του, το προγραμματισμένο διεθνές συνέδριο με θέμα «Routes, Impacts and Policies connected to the current Mass Migratory Movements» που διοργανώνει το ΔΕΠΑΜΕΜ στις 8 και 9 Μαΐου 2020 αναβάλλεται.
Ως νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου ορίζονται η 30η-31η Οκτωβρίου 2020.
Αναλόγως των εξελίξεων, στο προσεχές δίμηνο θα ανακοινωθεί ο τρόπος διεξαγωγής του συνεδρίου – με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Due to the covid-19 pandemic and the specific measures taken by the international community against its transmission, the 1st International Conference of ILABSEM on “Routes, Impacts and Policies connected to the current Mass Migratory Movements” initially scheduled on 8-9 May 2020 has been postponed.
The conference will be realized on October 30-31, 2020.
Depending on the developments, in the next two months the organizing committee will announce form of the conference – being realized either with physical presence of participants or via teleconference.

International Conference on the routes, impacts and policies connected to the current mass migratory movements and people on the move.

Due to continuously expressed interest , the Organizing Commitee announces an extension of the deadline for abstract submission, till the 20th January 2020.

Given the experience fron the submissions that have been collected till now, author(s)are kindly asked to state their affiliation and contact details (beside to their names, title and abstract of the paper).

Abstracts must be sent to both of the following emails, under the theme «abstract for international conference for people on the move [name/surname]:

vsamartz@econ.auth.gr; themis.tzimas@gmail.com

As already specified, by the end of January the Organizing Commitee will announce the preselected papers. Author(s) have then to submit their full manuscript (or at least an extended abstract) by the 31th March 2020.

The presented papers will be included in the proccedings of the Conference, edited and issued by ILABSEM in Aristotle University of THessaloniki and The School of Law/EMSI in the University of Nicosia.