Κατηγορία: International Conference

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

On behalf of the Scientific and Organizing Committee, unfortunately, we announce the postponement of the International Conference “Hellenic Revolution (1821) and the Struggle of Independence – local and international dimensions”, organized and hosted by ILABSEM.The Conference was initially scheduled on Saturday 9 and Sunday 10 October 2021. The special circumstancesRead More

Ανακοίνωση για νέες ημερομηνίες διεξαγωγής 1ου Διεθνούς Συνεδρίου ΔΕΠΑΜΕΜ-Announcement of new dates for the 1st International Conference of ILABSEM

Το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΜΕΜ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (EMSI) ανακοινώνουν τις νέες ημερομηνίες για το πρώτο διεθνές συνέδριο, με τίτλο “International Conference on the routes, impacts, and policies connected to the current mass migratory movements and people on the move”. Η εν λόγω επιστημονικήRead More

Αναβολή του πρώτου διεθνούς συνεδρίου

Λόγω της πανδημίας του covid-19 και των ειδικών μέτρων που λαμβάνονται από τη διεθνή κοινότητα για τον περιορισμό  της μετάδοσης του, το προγραμματισμένο διεθνές συνέδριο με θέμα «Routes, Impacts and Policies connected to the current Mass Migratory Movements» που διοργανώνει το ΔΕΠΑΜΕΜ στις 8 και 9 Μαΐου 2020 αναβάλλεται.Ως νέεςRead More

International Conference on the routes, impacts and policies connected to the current mass migratory movements and people on the move.

Due to continuously expressed interest , the Organizing Commitee announces an extension of the deadline for abstract submission, till the 20th January 2020. Given the experience fron the submissions that have been collected till now, author(s)are kindly asked to state their affiliation and contact details (beside to their names, titleRead More